· Program wyboczy
         · Nasi kandydaci
         · Nasze inicjatywy
         · Forum
         · Kontakt              11
                Lista Nr


      
JANUSZ HANUS
            Janusz Hanus, lat 58, żonaty, dwoje dzieci; magister inżynier architekt; po studiach pracował w różnych miastach; w roku 1983 rozpoczął działalność gospodarczą; zaprojektował i pomógł w realizacji między innymi 22 kościołów.